• Byggmann

OM OSS

Drange Bruk AS

Bestefar Daniel startet med sag og høvleri-virksomhet i 1948. Hans sønn, Mons, tok over og holdt det gående helt til siste og tredje generasjon formelt overtok. I 1980 ble selskapet MD Drange Sag & Høvleri AS opprettet og driftet av Mons og sønnen Tore-Henrik frem til endring i organisasjon og drift i 1987. Da opprettet Mons Drange og sønnene Tore-Henrik, Morten og Dagfinn Drange, Drange Bruk AS. I 2017 erstattet Lars-Erik Offernes, Dagfinn Drange, på eiersiden og har siden vært daglig leder. I dag er virksomheten utvidet i mange retninger og omfatter eiendomssalg, tomteutvikling, bygg og anlegg og sist, men ikke minst, engroshandel for trelast. Bedriften er i dag et fremgangsrikt byggefirma med 9 ansatte.

Drange Bruk AS bygger og renoverer villaer, hytter og garasjer, først og fremst i området rundt Bergen. Sommeren er særlig hektisk siden mange hytteeiere på øyene i Os kommune vil ha vår hjelp. Butikkens plassering i Lysekloster verdsettes av kundene som kan laste byggematerialet direkte på båtene sine.

Ansatte

Tore-Henrik Drange er deleier av selskapet har bred erfaring i fagfeltet. Han kan også skilte med spesialiteter innenfor kai bygging og rehabilitering av bygg. tore@drangebruk.no

Morten Drange er deleier av selskapet og utdannet tømrer og har vært 28 år i felten. Han er også fagansvarlig for våre lærlinger. morten@drangebruk.no

Lars-Erik Offernes er utdannet ingeniør med ledererfaring fra forsvaret, Norsk Hydro AS og Equinor ASA. Han har vært deleier i selskapet siden 2017 og er daglig leder. larserik@drangebruk.no

Solveig Helen Sjøbø har Bachelor og Økonomi og administrasjon og ble ansatt i selskapet i 2019. Hun og har bred erfaring med økonomisk analyse og kalkulering. Solveig utfører kalkulering av prosjekter, ansvarlig for IT og leder kontoret. solveig@drangebruk.no

Espen Solholm er utdannet tømrer og har vært 19 år i faget og har jobbet i Drange Bruk siden 2011.

Christer Johannessen startet i Drange Bruk AS i mars 2019. Han er utdannet tømrer og har vært i fagfeltet i 18 år.

Kenneth Eriksen har vært ansatt i Drange Bruk siden desember 1986. Han har fulgt selskapets utvikling fra sagbruk og høvleri til et rent tømrerfirma med lager og butikk. Han er ansvarlig for butikk, logistikk og lager.

Daniel Drange har vært en del av virksomheten siden 2014 da han startet i familie bedriften på sommerjobb. I 2018 ble han ansatt som tømrer lærling og skal avlegge fagprøve våren 2021. I tillegg er han å finne i vår butikk hver lørdag.

Kevin Gundersen ansatt som tømrer lærling høsten 2020